Bolsa para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina do posto de secretario de clase terceira, reservado a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional

DOCUMENTACIÓN Bases de selección. Lista reserva RESOLUCIÓN NOMEAMENTO TRIBUNAL RESOLUCIÓN APROBACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E FIXACION DE DATA DE REALIZACIÓN DE EXAME RESOLUCIÓN NOMEAMENTO SECRETARIA TRIBUNAL RESULTADO DA...

Un novo Mondariz en marcha

Repaso a dous anos de xestión municipal O pasado mes de maio cumpríronse dous anos desde que a veciñanza decidiu dar a responsabilidade do goberno a Alternativa por Mondariz. Foron dous anos dunha xestión complexa a causa da grande fragmentación da Corporación...

Mondariz xa ten cronista oficial

Xosé Guisado Nogueira recibiu o título da man do alcalde O Concello de Mondariz fixo entrega do título de Cronista Oficial a Xosé Guisado Nogueira -Kubala-, funcionario xubilado do concello. Kubala foi asiduo colaborador en múltiples publicacións de carácter local e...