Adxudicación da explotación do servizo de bar-cafetería do Centro Social do Concello de Mondariz