Bases para a contratación de asistentes para asistente de axuda a domicilio para a provisión de posto/s de traballo de auxiliar de asistencia a domicilio en réxime de persoal laboral temporal.