Bases selección auxiliar S.A.F.

Bases para a contratación de asistentes para asistente de axuda a domicilio para a provisión de posto/s de traballo de auxiliar de asistencia a domicilio en réxime de persoal laboral temporal. Bases de...

Bolsa para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina do posto de secretario de clase terceira, reservado a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional

DOCUMENTACIÓN Bases de selección. Lista reserva RESOLUCIÓN NOMEAMENTO TRIBUNAL RESOLUCIÓN APROBACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E FIXACION DE DATA DE REALIZACIÓN DE EXAME RESOLUCIÓN NOMEAMENTO SECRETARIA TRIBUNAL RESULTADO DA...