Bolsa para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina do posto de secretario de clase terceira, reservado a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional

DOCUMENTACIÓN Bases de selección. Lista reserva RESOLUCIÓN NOMEAMENTO TRIBUNAL RESOLUCIÓN APROBACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E FIXACION DE DATA DE REALIZACIÓN DE EXAME RESOLUCIÓN NOMEAMENTO SECRETARIA TRIBUNAL RESULTADO DA...