Centro social

SERVICIOS SOCIAIS

HORARIOS

Horario de apertura : de 08.00 h a 15.00 h.

Horario de atención ó público das traballadoras sociais:
Cita previa: de 09.00 h a 13.30 h (martes, mércores e xoves)

EQUIPO TÉCNICO

– Dúas Traballadoras sociais
– Unha Psicóloga – Educadora Familiar
– Unha administrativa
– Seis Auxiliares de Axuda a Domicilio

SERVIZOS QUE PRESTAN

1. Programa de orientación, asesoramento e información.
2. Programa de axuda no fogar. Axuda a domicilio.
3. Servizos de educación e apoio familiar.
4. Programas de prevención.
5. Programas na área de maiores.
6. Programa de emerxencia social municipal.
7. Atención psicolóxica.
8. Outros programas comunitarios.
9. Roupeiro municipal.
10. Axudas material escolar.

SERVIZO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN DE EMPREGO

O concello de Mondariz é unha entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

 • As accións que se realizan son;
 • Elaborar  diagnósticos persoais, tendo en conta as necesidades e intereses de cada persoa.
 • Xestionar itinerarios individuais personalizados.
 • Potenciar a motivación, as habilidades profesionais e as expectativas laborais das persoas.
 • Facilitar a autonomía na busca activa de emprego
 • Facer posible o aumento da ocupabilidade e empregabilidade de cada beneficiario/a.
 • Dar valor engadido os métodos utilizados na busca de emprego.
 • Dar a coñecer alternativas laborais e formativas.
 • Enseñar diferentes tipos de recursos para a busca de emprego.
 • Informar sobre o mercado de traballo e ofertas de emprego.
 • Promover o emprego das novas tecnoloxias para o acceso o mundo laboral.
 • Intermediar laboralmente coas empresas.

Este servizo vai dirixido a persoas desempregadas ou en mellora de emprego, para acceder a unha entrevista de orientación laboral deberase solicitar CITA PREVIA, a través do SPEG (oficina virtual de emprego ou na oficina de emprego comarcal).

Enderezo: Rúa Miguel Ángel Blanco, 1

36870 Mondariz (Pontevedra)

Teléfono: 986 656 058

Fax: 986 664 304